image001 Binnen Run2Day zijn 3 running therapeuten actief. Eddie Sevink, Adri Kroes en Usha Badal kunnen jou helpen met “het opschonen van het hoofd”. Onder begeleiding van één van onze running therapeuten volg je een programma wat erop gericht is om op therapeutische wijze hardlopen onderdeel te maken van de dagelijkse routine.

Als één van de grootste running therapie praktijken van Nederland staan wij garant voor de kwaliteit van onze running therapie sessies. Persoonlijke aandacht gecombineerd met onze kennis en ervaring helpen u weer op weg. Eddie is als praktijkdocent tevens betrokken bij de opleiding Running Therapeut.

Wat is Running Therapie?

Runningtherapie is het therapeutisch inzetten van de ‘rustige duurloop’ ten behoeve van mensen met een depressie of andere psychische klachten.

Wat daar precies therapeutisch aan is, en wat verstaan wordt onder een ‘rustige duurloop’? Laat je informeren in de winkel over de mogelijkheden. In veel gevallen kan runningtherapie onderdeel van een multidisciplinaire behandeling waarin ook pillen en/of psychotherapie een plek hebben.

Runningtherapie is vooral een complementaire behandeling, wat wil zeggen dat het als aanvulling op andere interventies kan worden gebruikt.

Voor welke aandoeningen kan runningtherapie worden ingezet?

Runningtherapie wordt vooral in verband gebracht met depressie. Dat betekent echter niet dat runningtherapie uitsluitend toepasbaar is bij de behandeling van depressies. Integendeel: er is vrijwel geen psychische stoornis te bedenken waarbij bewegen in het algemeen en hardlopen in het bijzonder, geen nuttige bijdrage kan leveren aan de behandeling. Enkele indicatiegebieden zijn:

Aandoeningen

* Stemmingsstoornissen
* Angststoornissen
* Somatoforme stoornissen
* Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
* Persoonlijkheidsstoornissen

Klachten

* Aspecifieke lichamelijke klachten
* Stress
* Vermoeidheid
* Slaapproblemen
* Agressie / impulsiviteit
* Middelenmisbruik
* Hyperactiviteit
* Seksuele problemen